Det er bransjeorganisasjonene DLF og DMF som hver eier 50 % av Norsk Lastbærer Pool. Vårt fokus ligger ikke på å ha mest mulig overskudd og fortjeneste på våre tjenester. Det resulterer i et samarbeid som er trygt, effektivt og lønnsomt rent økonomisk for alle våre kunder.

Trygt og pålitelig
Vi er en trygg og pålitelig aktør i logistikkbransjen. Når du samarbeider med oss får du riktig antall plastpaller- og kasser levert til avtalt tid og riktig lokasjon. Vi har stor forståelse for at forsinkede leveranser fra oss kan føre til tap og ekstra utgifter for deg som kunde, særlig dersom det medfører stans i produksjonen. Derfor tar vi punktlighet og pålitelighet svært alvorlig. Det er mulig for oss å tilby leveranser av høy standard til alle våre kunder fordi vi har utviklet et høyteknologisk og innovativt logistikksystem, og fordi alle våre produkter er merket med RFID-chip.

Effektivt og innovativt
Med vårt logistikksystem får du en effektiv håndtering av frakt og varetransport. Det er takket være våre innovative, moderne og høyteknologiske løsninger. Dette systemet gir oss muligheten til å kunne bistå deg med vareflyt, og samtidig forenkle den manuelle håndteringen av plastpaller og -kasser.

Produksjonen av lastbærere laget av gjenvinnbar og bærekraftig plast, vokste ut i fra ønsket om å standardisere lastbærernes dimensjoner, for å forenkle bruken i automasjon og tekniske anlegg. Dette sørger for at både den maskindrevne og den manuelle håndteringen effektiviseres betraktelig.

Lønnsomt og langsiktig
Vårt system er på alle måter lønnsomt for deg som kunde og bruker. Det er først og fremst en stor fordel av vi eies av våre kunder, slik at vi i NLP kan fortsette å drifte godt og utvikle enda bedre løsninger for kundene våre. Derfor har vi riktige intensjoner, nemlig å gi våre kunder et lønnsomt og langsiktig system som effektiviserer hverdagen.

Vi tenker langsiktig når vi tilbyr våre kunder muligheten til å leie plastpaller og -kasser av oss. Du slipper å investere i produkter som kan bli ødelagte og betaler kun for det du bruker. For hvert døgn du har lastbærerne i din butikk eller på ditt lager, betaler du en mindre sum. Når du ikke lenger har bruk for produktene returnerer du dem til oss, og så tar vi oss av eventuelle reparasjoner og vask.

Noen av grunnene til at det lønner seg å bruke våre systemer

  • betal kun for det du bruker
  • unngå svinn og ødelagte varer
  • lavere mottaker- og avsenderavgift enn trepaller
  • krever mindre arbeidskraft

Kontakt oss gjerne
Hvis du har spørsmål i forbindelse med hvordan vårt logistikksystem og våre lastbærere kan gi deg en trygg, effektiv og lønnsom arbeidshverdag, må du bare ta kontakt med oss. Du finner vår kontaktinformasjon her.

Relaterte innlegg