Norsk Lastbærer Pool AS ble opprettet av dagligvarebransjen, og eies av bransjeforeningene DLF og DMF. Bakgrunnen for opprettelsen var vanskeligheter med håndteringen av trepaller, og et ønske om en mer effektiv, praktisk og samtidig bærekraftig løsning. Vårt retursystem for lastbærere forenkler logistikken rundt vareleveranser, og vi benytter plastpaller og -kasser som er enkle å håndtere.

Et system basert på sirkulasjon

Vårt system er basert på gjenbruk, og i utgangspunktet skal ikke pallene og kassene bli lenge hos kundene våre. Når en kunde bestiller et parti med lastbærere, betaler de en avgift ved mottak, og deretter døgnleie per dag de har lastbæreren hos seg. Vi opplever høyere rullering på lastbærerne når vi opererer med døgnleie, sammenlignet med dersom vi hadde hatt pant på tapte produkter.

Imidlertid ser vi at spesielt butikkene liker de mindre pallene og kassene, og synes det er verdt å betale døgnleie slik at de kan beholde lastbærerne lenger og bruke dem til eksponering av varer og intern logistikk.

Våre plastpaller
Plastpaller egner seg til alle formål, og de kan benyttes av alle med behov for transport av varer fra et sted til et annet. I tillegg kan pallene fryses og kjøles, og de kan stå rett på gulvet eller i lagerreoler. Plastpallene er bedre egnet i tekniske anlegg enn det trepaller er, blant annet fordi deres spesifikasjoner er mer konsekvente, samt fordi plastpallenes vekt alltid er den samme, hvilket fører til enklere håndtering.

I egne studier har vi analysert pallenes livssyklus, for å dokumentere at våre produkter er et godt bærekraftig alternativer til trepaller og pappemballasje. Les om våre resultater her.

Helpall for større vareflyt
De største plastpallene våre kalles helpaller. Disse brukes tradisjonelt til større vareflyt og frakt fra A til B, og egner seg dessuten godt til automasjon. Helpallen er velegnet for volumfrakt. Vi opplever at disse pallene kommer raskt tilbake sammenlignet med våre mindre produkter, som i større grad egner seg til vareeksponering.

Halvpall til frakt og utstilling
I prinsippet kan halvpallen benyttes til alt, men for større volumer vil den naturligvis kunne bli litt liten. Disse pallene egner seg godt for drikkevarer og andre varer som godt kan bli stående på pallen også inne i butikken. Når samme pall brukes til frakt og utstilling, spares butikkbetjeningen for jobben med å laste av varene.

⅓-plastpall gjør seg godt som displaypall
⅓-pallen egner seg godt som displaypall til utstillinger i butikk. Dette er en liten pall som passer godt til mindre varer som skal ha en spesiell plass i butikken. Eksempler kan være ulike typer snacks, drikkevarer og kampanjevarer.

Håndtering av trepaller
Vi er klar over at det fremdeles er et behov i markedet for trepaller, for eksempel til varer som skal fryses eller lagres over lengre tid. Vi tilbyr og håndterer derfor også trepaller i vårt retursystem, selv om vi ikke produserer disse selv.

Våre plastkasser
Våre plastkasser er letthåndterlige, og kan enkelt pakkes oppå hverandre og eksponeres direkte i butikkhyllen. Man slipper brettingen og pressingen som normalt kreves ved bruk av pappesker, noe som både er tidsbesparende og mindre belastende for butikkansatte. Plastkassene er dessuten mer robuste enn pappesker, og gir derfor bedre beskyttelse til varene som fraktes. Dette gir flere hele varer som kommer frem til sin destinasjon, noe som bidrar til redusert matsvinn.

Sammenlignet med emballasje av bølgepapp er plastkassene mindre utsatt for skitt og smuss, og de er lettere å rengjøre. Kassene har et format på 400 mm bredde x 600 mm lengde og kommer i tre ulike høyder.

NLP plastkasse 360 til ulike produktgrupper og intern logistikk
Dette er en høy kasse (360 mm høyde) som rommer mye. Kassen oppleves stor og brukes til frakt av tørrvarer, ferskvarer, interntransport og til display. I tillegg gjør kassen seg godt som samlekasse ved plukking av ulike vareslag. Kassen egner seg også godt til intern logistikk. Selskaper som driver utkjøring i stort omfang, for eksempel Kolonial, bruker disse kassene under transporten.

NLP plastkasse 185 og 106 kan brukes til det meste
Dette er to svært anvendelige plastkasser (106 mm og 185 mm høyde), med håndterlige størrelser som gir dem en rekke potensielle bruksområder. Kassene kan benyttes til alt av ferskvarer, blant annet meieriprodukter, frukt, grønnsaker, fisk og kjøtt.
Vi ser ofte at våre kunder beholder disse kassene, og fortsetter å betale leie etter fullført levering. Dette er fordi de egner seg godt til diverse eksponering i butikk, for eksempel i hyllene eller rett i kjøledisken.

Vil du vite mer?
Vi mener selv at kassene og pallene våre kan brukes på mange flere områder enn de som er nevnt her. Vi ser også at kundene våre stadig finner nye bruksområder, og er svært glad i produktene våre.
Vil du ha mer informasjon eller ønsker å ta i bruk våre plastpaller og -kasser? Da må du gjerne ta kontakt.

Relaterte innlegg