Vi utforsker mulighetene med RFID

Vi har stor tro på mulighetene som ligger i RFID-teknologien. Takket være vår posisjon i markedet har vi også fått mulighet og ressurser til å drive egen forskning på mulige bruksområder, og se på hvordan RFID kan bidra til å gjøre hverdagen enklere for aktører i dagligvarebransjen.

Selv har vi i en årrekke benyttet teknologien for å registrere og loggføre våre egne prosesser. Dette har gitt oss et uvurderlig informasjonsgrunnlag og kompetanse som vi gladelig deler med våre kunder og samarbeidspartnere.

Kontakt oss for mer informasjon om mulighetene knyttet til RFID og varetransport.

Bruker RFID for alt det er verdt

I egne lokaler benytter vi RFID-teknologien for alt den er verdt. Ved å gjøre egne forsøk og undersøkelser inhouse blir det tydeligere for oss hvordan teknologien kan effektivisere hverdagen til våre kunder. I tillegg bidrar det naturligvis til at vi forbedrer våre egne prosesser og rutiner.

For å best mulig kartlegge hvilket potensial denne teknologien har for norsk dagligvare, utnytter vi vår sterke posisjon og samarbeidet vi har med aktører i bransjen. Våre automatiserte og innovative lagre gir oss også et godt grunnlag for å utføre undersøkelser og analyser.

Vi registrerer alle aktiviteter og prosesser

Vi registrerer alle aktiviteter/bevegelser mellom kunden og oss, knyttet til våre lastbærere (ikke på individnivå) Det omfattende informasjonsregisteret dette har gitt oss, benytter vi blant annet til produktutvikling. Slik blir vi i stand til å stadig tilby bedre kvalitet på de lastbærerne vi sender ut til våre kunder.

Hver gang en lastbærer sendes ut på tur registreres dette i systemet, og vi har full oversikt over hvor mange turer lastbærertypen har blitt benyttet av markedet. Vi lagrer også informasjon om andre aktiviteter, som hvor ofte lastbæreren har blitt vasket, hvor mange ganger og på hvilken måte de har blitt reparert og lignende.

Les mer om hvordan vårt system tilrettelegger for 100 % saldokontroll her.

Tilrettelegger for full utnyttelse av teknologien

For at det skal være enkelt for våre kunder å utnytte RFID-teknologien fullt ut, må det naturligvis legges til rette for det. Alle våre lastbærere er derfor merket med enten to eller fire RFID-brikker. Med dette har vi bygget en grunnmur. Deretter er det opp til hver enkelt bedrift å velge i hvilken grad de ønsker å ta teknologien i bruk.

Som kunde hos oss må dere selvsagt selv gjøre deres for å integrere bruken i deres rutiner, men vi hjelper dere gjerne med å komme i gang.

Tilbyr støtte og brukerveiledning

Vi ønsker å dele vår kompetanse med våre kunder og samarbeidspartnere. Dette mener vi vil komme alle parter til gode. Vi bistår gjerne dersom din bedrift har behov for veiledning og litt oppstartshjelp knyttet til RFID. Vi samarbeider også med et eksternt firma som kan reise ut og hjelpe til med kartlegging av muligheter knyttet til hensiktsmessig bruk.

Uansett mener vi at RFID vil kunne effektivisere og forenkle rutinene knyttet til inn- og ut registrering for alle med behov for å transportere varer. Å benytte automatisk fremfor manuell registrering, reduserer sjansen for avvik og feilregistreringer. Dette vil gjøre hverdagen litt mer forutsigbar og oversiktlig for de fleste.

Vil du ha mer informasjon om bruk av RFID-teknologien?

Vårt retursystem for lastbærere forenkler hverdagen for en rekke bedrifter med transportbehov. Ved å ta i bruk RFID-teknologien har man mulighet for bedre kontroll og mer effektiv lagerstyring. Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss gjerne for en hyggelig og uforpliktende samtale.

Relaterte innlegg