Pålitelig, innovativ og langsiktig

NLP står bak et unikt og miljøvennlig retursystem for lastbærere i dagligvarebransjen. Det overordnede målet med systemet er å effektivisere og forenkle logistikkaspektet for aktørene i bransjen, på en måte som reduserer skadelige utslipp og ivaretar miljøet. Vi ønsker å være det foretrukne valget når grossister og leverandører trenger lastbærere for å få fraktet varer fra ett sted til et annet.

Av dagligvarebransjen, for dagligvarebransjen

NLP ble stiftet på bakgrunn av et ønske om å standardisere lastbæreren i dagligvarebransjen. Dette innebar å fremstille standardiserte plastkasser og -paller. På eiersiden står bransjeorganisasjonene DLF og DMF, som hver eier 50% av selskapet. Ettersom NLP er en bransjeløsning, ligger ikke fokuset på å oppnå mest mulig overskudd.

Les mer om vår visjon og verdier