Informasjon til våre leverandører og samarbeidspartnere

Adferdskodeks:
NLP har utarbeidet en adferdskodeks som gjelder for NLPs leverandører og forretningspartnere. Adferdskodeksen beskriver NLPs retningslinjer for etisk og bærekraftig adferd.

Les mer her…
Last ned her…

Fakturere:
Norsk Lastbærer Pool AS ønsker å motta faktura elektronisk. Vi er registrert som mottaker av EHF-faktura i ELMA-registeret med vårt organisasjonsnummer 990 043 132.

Hvis det ikke er mulig å sende faktura som EHF ønsker vi å motta faktura som PDF-fil til e-postadressen invoice@nlpool.no. Hver PDF-fil kan kun inneholde èn faktura, og eventuelle vedlegg skal inngå i samme PDF-fil.

Standard er 30 dagers netto kredittid, og vi ber om at det oppgis navn på referanseperson hos Norsk Lastbærer Pool AS på faktura.

Postadresse:
Norsk Lastbærer Pool AS
Postboks 64
1403 Langhus
Org. nr. NO 990 043 132 MVA

Ved spørsmål om din faktura kontakt oss på e-post regnskap@nlpool.no.