Styret i NLP består av representanter fra eierne DLF og DMF

Benno Graser
Styrets leder DMF – Engrospartner Aksjeklasse B
Bjørn Øyrås
Styrets nestleder DLF – Essity Norway AS Aksjeklasse A
Sverre Sandsmark
Styremedlem DLF – Nortura SA Aksjeklasse A
Stian Kjellemyr Eilertsen
Styremedlem DLF – Mills AS Aksjeklasse A
Svein Sollie
Styremedlem DMF – ASKO Aksjeklasse B
Svein-Dagfinn Solvik
Styremedlem DMF – COOP Norge Aksjeklasse B
Jens Olav Flekke
Styremedlem DMF – DMF Aksjeklasse B
Thomas Weihe
Styremedlem  DLF- DLF  Aksjeklasse A

Interessert i mer informasjon les vår historikk her.

Klikk her for mer informasjon om DLF – Dagligvareleverandørenes forening.
Klikk her for mer informasjon om DMF -Dagligvarehandelens miljøforum.