Visjon og verdier

NLP skal være ledende innen løsninger med retursystem av gjenbruks lastbærere.

Vår visjon og forretningside

NLP skal være ledende innen løsninger av retursystem av gjenbruks lastbærere.
NLP skal bidra til kostnadseffektivitet, samt redusere miljøpåvirkningen knyttet til lastbærerhåndtering i hele verdikjeden for våre kunder. NLP skal derfor tilby kompetanse og systemer for å administrere lastbærere.

Våre verdier

Vår visjon, drift og de beslutningene vi tar, skal til enhver tid være forankret i våre nedtegnede verdier – Pålitelig, Innovativ og Langsiktig. Gjennom disse tre verdiene lover vi å drive vår virksomhet på en pålitelig, innovativ og langsiktig måte.

Pålitelig

Vi i NLP ønsker å fremstå som en pålitelig og stabil aktør i logistikkbransjen. Et av våre mål er å kunne garantere at pallene og kassene som bestilles, leveres til avtalt tid. Vi vet at våre kunders drift avhenger av at lastbærere er tilgjengelig når leveranser skal kjøres ut. Eventuelle forsinkelser vil kunne medføre tap og ekstra kostnader.
For å sikre oss på dette området leier vi lagerplass hos ulike grossister spredt over hele landet, slik at lastbærerne ikke nødvendigvis må kjøres ut fra vårt hovedlager på Langhus.

Muligheten for å kjøre lokalt, lar oss levere lastbærere til våre kunder på kort varsel. I tillegg ivaretar vi miljøaspektet gjennom å kjøre kortere strekninger når det lar seg gjøre. Ideelt sett skal våre kunder ikke trenge et eget lager for transportemballasje, fordi de vet at vi alltid leverer.

Innovativ

Vårt logistikksystem er innovativt og moderne, og har vekket interesse hos flere internasjonale aktører i bransjen. Systemet har både praktiske, miljømessige og sosiale fordeler, og er utviklet slik at et fordelaktig aspekt ikke trenger å gå på bekostning av et annet. Dermed kan vi levere en effektiv og bærekraftig løsning, til en konkurransedyktig pris.

Systemet forenkler vareflyten for kundene, samtidig som produktene forenkler manuell håndtering på deres lagre. Lastbærerne er utformet med tanke på å redusere de daglige belastningene som lagerarbeidere utsettes for. Ettersom lastbærerne er standardiserte, egner de seg svært godt for automasjon på lagre, da de går godt i tekniske anlegg. På vårt hovedlager på Langhus er de fleste prosessene helautomatisert. Blant annet utføres transport på lageret av AGVer, lagerroboter, som navigerer automatisk i henhold til ordre.

Langsiktig

Vi har en visjon om en bærekraftig fremtid, og dette gjenspeiles i alt vi gjør. Vårt ønske er å bidra til reduksjon av klimautslipp og miljøbelastninger der det er mulig, men allikevel være i stand til å levere et pålitelig og kostnadseffektivt tilbud til alle aktører med behov for effektive logistikkløsninger.

Vi er stolte av å ha fremstilt et bærekraftig produkt som kan gjenbrukes og repareres, og dermed har lang levetid. Når det ikke lenger er hensiktsmessig å reparere produktet, vil det gjenvinnes i sin helhet. På denne måten tar vi ansvar for den plasten vi bruker. I tillegg til et miljøvennlig produkt er også logistikken vår bærekraftig. Dette kommer til uttrykk gjennom effektive transportruter ved transport, høy fyllingsgrad i bilene, og en rekke miljøbesparende tiltak ved NLPs fabrikk og vaskeanlegg.

Les mer om vår bærekraftig virksomhet her
Les mer om vårt arbeid med åpenhetsloven her: 
Les mer om vår adferdskodeks her: