Behandling av personopplysninger i Norsk Lastbærer Pool AS

Når du bruker nettsiden vår, er i kontakt med oss eller registrerer kundeprofil i databasen vår for å bestille varer fra oss, vil Norsk Lastbærerpool AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) ved administrerende direktør Ragnar Strand. Kontaktinformasjonen til NLP er:

Postadresse:                                                     Postboks 64, 1403 LANGHUS

E-post:                                                              support@nlpool.no

Telefon:                                                            +47 815 68 999

Organisasjonsnummer:                                990 043 132

 

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du ta kontakt med oss via telefon eller e-post.

 1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

NLP samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er, og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 

 1. Foreta markedsføring, sende ut nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet. I forbindelse med dette lagres e-postadressen din. Behandlingen skjer på grunnlag av enten samtykke gitt av deg, eller avtale inngått med deg.
 2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. NLP lagrer navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle øvrige personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 3. NLP lagrer det som er nødvendig for å vurdere kandidaten, herunder CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av et samtykke du har gitt.
 4. Behandle vareordre. NLP lagrer navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Dette for å forvalte et avtaleforhold mellom NLP og den kunde kunde du representerer.
 5. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

 

 1. Utlevering av personopplysninger til andre

NLP gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

NLP bruker i visse tilfeller databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta personvernet i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar, vil skje i overensstemmelse  med til den enhver tid gjeldende personvernforordning.

 1. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke, slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 1. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg.

Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å utøve dine rettigheter må du kontakte NLP på ovennevnt tlf. nummer, post- eller e-postadresse. Vi vil besvare din henvendelse snarest mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte NLP per e-post. E-postadressen er oppgitt i innledningen.

 1. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det NLP har beskrevet her eller at selskapet på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

 1. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på NLPs nettside.

***

Etablert  27.07.2018.

Revidert 19.11.2018.