Klikk på den aktøren du er i verdikjeden for å vise priser for bruk av NLP produktene

Priser er fordelt per produkt og gjeldende fra 01.01.2024.

Alle priser er gjenstand for endring

Les her om vårt konsept «NLP LIGHT»

 • Grossist
 • Industri
 • NLP LIGHT
 • Tilleggsavgifter
 • Fakturainformasjon
 • EPS
 • Plastpaller
 • Plastkasser
 • EUR Trepall
 • Logistikkavgifter
 • Plastpaller
 • Plastkasser
 • EUR Trepall
 • Logistikkavgifter
 • Plastpall
 • Plastkasser
 • EUR Trepall
 • Gebyrer
 • Informasjon
 • Fakturaspørsmål
 • Småordreavgift

Alle kostnader relatert til bruk av NLP Plastpaller (NLP Plastpall Helpall, NLP Plastpall Halvpall og NLP Plastpall 1/3 pall)

Mottageravgift

Ved mottak av NLP Plastpall fra en annen NLP kunde tilført via kundeweb

kr 3,66

Ingen mottageravgift ved mottak av NLP Plastpall Halvpall og NLP Plastpall 1/3 pall

Tilførsel av Plastpaller fra NLP

Ved tilførsel av NLP Plastpall Helpall fra NLP for bruk internt eller videre i verdikjeden tilkommer avgift

kr 7,76

Ved tilførsel av NLP Plastpall Halvpall fra NLP for bruk internt eller videre i verdikjeden tilkommer avgift

kr 7,53

Ved tilførsel av NLP Plastpall 1/3 pall fra NLP for bruk internt, eller videre i verdikjeden tilkommer avgift

kr 10,13

Døgnleie NLP plastpaller

Leiekostnad pr døgn for den tiden kunden har lastbæreren på sin lokasjon

NLP Plastpall Helpall kr 0,19

NLP Plastpall Halvpall kr 0,14
Grossist som mottar NLP Plastpall Halvpall med varestrømmen fra Leverandør, betaler døgnleie først etter 21 døgn.

NLP Plastpall 1/3 pall kr 0,10
Grossist som mottar NLP Plastpall 1/3 pall med varestrømmen fra Leverandør, betaler døgnleie først etter 60 døgn.

Erstatningsverdi NLP Plastpaller

Ved ødeleggelse pga uaktsomt bruk, eller ved tap av NLP lastbærer kan det påløpe et erstatningskrav (jmf NLP reglene)

NLP Plastpall Helpall kr 400

NLP Plastpall Halvpall kr 200

NLP Plastpall 1/3 pall kr 125

 

Sorteringsgodtgjørelse

NLP godtgjør med kr 2,25 per NLP Plastpall og kr 1 per NLP Halvpall til grossistkunder som har sorteringsavtale med NLP

Alle kostnader relatert til bruk av NLP Plastkasser (NLP Plastkasse 360, NLP Plastkasse 185, NLP Plastkasse 106)

Trippavgift

Pris pr lastbærer ved mottak

Ta kontakt med NLP for pris om man ønsker å bestille tomme kasser til bruk i egen produksjon/distribusjon.

Transport tillegg

Avtales særskilt utfra geografisk beliggenhet

Ta kontakt med NLP for pris om man ønsker å bestille tomme kasser til bruk i egen produksjon/distribusjon.

Døgnleie NLP Plastkasser

Leiekostnad pr døgn for den tiden kunden har lastbæreren på sin lokasjon

NLP Plastkasse 360 kr 0,055

NLP Plastkasse 185 kr 0,040

NLP Plastkasse 106 kr 0,040

Erstatningsverdi NLP Plastkasser

Ved ødeleggelse pga uaktsomt bruk, eller ved tap av NLP lastbærer kan det påløpe et erstatningskrav (jmf NLP reglene)

NLP Plastkasse 360 kr 100

NLP Plastkasse 185 kr 50

NLP Plastkasse 106 kr 50

Alle kostnader relatert til bruk av EUR Trepall

Mottageravgift

Ved mottak av EUR trepall fra en annen NLP kunde tilført via kundeweb

kr 6,67

Tilførsel av EUR trepaller fra NLP

Ved tilførsel av EUR trepaller fra NLP for bruk internt eller videre i verdikjeden tilkommer avgift

kr 12,33

Saldoavregning

Saldooppgjør kjøres hver måned og krediteres/debiteres i henhold til differansen mellom hva som er registrert ut av paller og hva som er registrert inn av paller.

kr 45

Sorteringsgodtgjørelse

NLP godtgjør med kr 2,25 per EUR trepall til grossistkunder som har sorteringsavtale varmebehandlede paller med NLP

Avgifter rundt småordre, kvalitet, hastesaker og kansellering

Hasteavgift

Pris pr transport når kortere tid enn standard kreves, standard leveringstid er 2 døgn ved bestilling før kl 13:00, bestilling etter kl 13:00 påregnes en ekstra virkedag, f.eks bestilling etter kl 13:00 mandag blir levert torsdag

kr 3 000

Småordreavgift

I NLPs ordresystem kan tompaller bestilles i mengder av fullt lass, halvt lass eller per palleplass av 17 med minimum 102. For mengder på 272 stk eller mindre påløper en småordreavgift. Dette gjelder også ved bestilling av henting tompaller.

kr 2 000

Vi henviser til transportenhet (TPU) oversikt under Tilførsel og retur av NLP lastbærere i Dokumentarkivet

Kanselleringsavgift

Pr ordre ved kansellering etter 24 timer før leveransetidspunkt. Gjelder hente- og lastbærerordre

kr 3 000

Kvalitetsavvik

Pr lass for lastbærere som ikke er sortert iht avtale med NLP.

kr 3 000

Alle kostnader relatert til bruk av NLP Plastpaller (NLP Plastpall Helpall, NLP Plastpall Halvpall og NLP Plastpall 1/3 pall)

Avsenderavgift NLP Plastpall Helpall

Pris pr NLP Plastpall Helpall når plastpall sendes fra en NLP kunde til en annen via kundeweb

kr 7,76

Tilførsel av NLP Plastpall Halvpall og NLP Plastpall 1/3 pall

Pris pr lastbærer ved mottak fra NLP

NLP Plastpall Halvpall kr 7,53

NLP Plastpall 1/3 pall kr 10,13

Døgnleie NLP Plastpaller

Leiekostnad pr døgn for den tiden kunden har lastbæreren på sin lokasjon

NLP Plastpall Helpall kr 0,19

NLP Plastpall Halvpall kr 0,14

NLP Plastpall 1/3 pall kr 0,10

Erstatningsverdi NLP Plastpaller

Ved ødeleggelse pga uaktsomt bruk, eller ved tap av NLP lastbærer kan det påløpe et erstatningskrav (jmf NLP reglene)

NLP Plastpall Helpall kr 400

NLP Plastpall Halvpall kr 200

NLP Plastpall 1/3 pall kr 125

Tilførsel av vasket NLP Plastpall

Tilleggsavgift om NLP skal levere vaskede plastpaller. Transport tillegg kan tilkomme (ta kontakt med NLP)

NLP Plastpall Helpall kr 5,00

NLP Plastpall Halvpall kr 2,50

Alle kostnader relatert til bruk av NLP Plastkasser (NLP Plastkasse 360,NLP Plastkasse 185,NLP Plastkasse 106)

Trippavgift

Pris pr lastbærer ved bestilling

NLP Plastkasse 360 kr 3,11

NLP Plastkasse 185 kr 2,69

NLP Plastkasse 106 kr 2,49

Ta kontakt med NLP om man ønsker å bestille tomme kasser til bruk i egen produksjon/distribusjon. Transport tillegg vil tilkomme.

Transport tillegg

Avtales særskilt utfra geografisk beliggenhet

Ta kontakt med NLP for pris om man ønsker å bestille tomme kasser til bruk i egen produksjon/distribusjon.

Døgnleie NLP Plastkasser

Leiekostnad pr døgn for den tiden kunden har lastbæreren på sin lokasjon

NLP Plastkasse 360 kr 0,055

NLP Plastkasse 185 kr 0,040

NLP Plastkasse 106 kr 0,040

Forhåndsleie

Pris pr lastbærer ved overføring til grossist

kr 0,50

Erstatningsverdi NLP Plastkasser

Ved ødeleggelse pga uaktsomt bruk, eller ved tap av NLP lastbærer kan det påløpe et erstatningskrav (jmf NLP reglene)

NLP Plastkasse 360 kr 100

NLP Plastkasse 185 kr 50

NLP Plastkasse 106 kr 50

Alle kostnader relatert til bruk av EUR Trepall

Avsenderavgift

Pris pr trepall når EUR trepall sendes fra en NLP kunde til en annen via kundeweb

kr 12,33

Varmebehandlet trepall

Pris pr trepall ved bestilling når EUR trepall skal være varmebehandlet

kr 12,50

Saldoavregning

Saldooppgjør kjøres hver måned og krediteres/debiteres i henhold til differansen mellom hva som er registrert ut av paller og hva som er registrert inn av paller.

kr 45

Avgifter rundt småordre, kvalitet, hastesaker og kansellering

Hasteavgift

Pris pr transport når kortere tid enn standard kreves, standard leveringstid er 2 døgn ved bestilling før kl 13:00, bestilling etter kl 13:00 påregnes en ekstra virkedag, f.eks bestilling etter kl 13:00 mandag blir levert torsdag

kr 3 000

Småordreavgift

I NLPs ordresystem kan tompaller bestilles i mengder av fullt lass, halvt lass eller per palleplass av 17 med minimum 102. For mengder på 272 stk eller mindre påløper en småordreavgift. Dette gjelder også ved bestilling av henting tompaller.

kr 2 000

Vi henviser til transportenhet (TPU) oversikt under Tilførsel og retur av NLP lastbærere i Dokumentarkivet

Kanselleringsavgift

Pr ordre ved kansellering etter 24 timer før leveransetidspunkt. Gjelder hente- og lastbærerordre

kr 3 000

Kvalitetsavik

Pr lass for lastbærere som ikke er sortert iht avtale med NLP.

kr 3 000

Avsenderavgift plastpall er delt opp i to priser, LIGHT Nord og LIGHT Sør. Prisen LIGHT Nord gjelder fra postnummer 7500.

NLP LIGHT Sør

Pris pr NLP Plastpall Helpall når plastpall sendes fra en NLP kunde til en NLP LIGHT kunde via kundeweb

kr 37,50

Pris pr NLP Plastpall Halvpall når halvpall sendes fra en NLP kunde til en NLP LIGHT kunde via kundeweb

kr 26

NLP LIGHT Nord

Pris pr NLP Plastpall Helpall når plastpall sendes fra en NLP kunde til en NLP LIGHT kunde  via kundeweb

kr 69

Pris pr NLP Plastpall Halvpall når halvpall sendes fra en NLP kunde til en NLP LIGHT kunde via kundeweb

kr 26

Om man sender og registrerer NLP Plastkasse 360, 185 eller 106 til en LIGHT kunde via kundeweben tilkommer to avgifter, forhåndsleie og innhenting av retur.

Forhåndsleie LIGHT

Pris pr NLP Plastkasse 185 og 106 når plastkassen sendes fra en NLP kunde til en NLP LIGHT kunde via kundeweb

kr 0,55

Innhenting retur

Pris pr NLP Plastkasse 185 og 106 når plastkassen sendes fra en NLP kunde til en NLP LIGHT kunde via kundeweb

kr 2,50

Pris pr NLP Plastkasse 360 når plastkassen sendes fra en NLP kunde til en NLP LIGHT kunde via kundeweb

kr 4,70

Avsenderavgift trepall er delt opp i to priser, LIGHT Nord og LIGHT Sør. Prisen LIGHT Nord gjelder fra postnummer 7500.

NLP LIGHT Sør

Pris pr trepall når EUR trepall sendes fra en NLP kunde til en NLP LIGHT kunde via kundeweb

kr 40,50

NLP LIGHT Nord

Pris pr trepall når EUR trepall sendes fra en NLP kunde til en NLP LIGHT kunde via kundeweb

kr 72

NLP konsulenttjenester

Avgift per time for NLP sin medvirkning, jamfør NLP reglene punkt 9

kr 1 500

Gebyr ved tvistesak

Avgift per tvistesak, jamfør NLP reglene punkt 9

kr 1 500

Saldooppgjør trepall

Saldooppgjør kjøres hver måned og krediteres/debiteres i henhold til differansen mellom hva som er registrert ut av paller og hva som er registrert inn av paller.

Tilførsel NLP Plastkasser og NLP vasket Plastpall

Priser på transport av NLP Plastkasser og vasket NLP Plastpall Helpall og Halvpall kan ev. tilkomme og prisene vil tilpasses  den logistikk og tjeneste som kunden ønsker.

Krav om manglende registrering i NLP kundeweb

Du kan som avsender av NLP lastbærere melde krav om manglende registrering i 2 perioder gjennom kalenderåret. Kravet rettes til din kunde (mottager) av lastbærere som IKKE er blitt registrert i NLP kundeweb.

Telling 1: 1 september – 28/29 februar (Fristen er 3o april)

Telling 2: 1 mars – 31 august (Fristen er 31 oktober)

For mer informasjon om dette se NLP regler punkt 9.

Dokumentasjon manglende registreringer NLP kundeweb

Krav til dokumentasjon ved manglende eller feil registreringer. Bestillingsnummer og fraktbrev må fremlegges til mottagende Kunde ved et eventuelt saldoavvik som følge av manglende eller feil registreringer foretatt i NLP kundeweb. Om partene blir enig om annen dokumentasjon er dette ok. Jamfør NLP reglene punkt 9.

Norsk Lastbærer Pool AS har et factoringsamarbeid med DNB. Dette innebærer at all betaling kun kan skje til DNBs kontonummer 7032 05 16038, og det må alltid oppgis KID-referanse eller fakturanummer og leverandør.

Vi tilbyr faktura primært distribuert som EHF eller som PDF på epost, alternativt som printfaktura. Vennligst ta kontakt på regnskap@nlpool.no ved ønske om endring i distribusjonsform, eller ved andre henvendelser vedrørende faktura.

Våre kunder kan finne detaljert fakturagrunnlag ved å logge seg inn på vår kundeweb på www.nlpool.no

Norsk Lastbærer Pool AS

Org. nr. NO 990 043 132 MVA

 

 

 

 

 

I vårt ordresystem kan EPS kasser bestilles med et minimumsantall på 6 pallplasser. For mengder på 30 pallplasser eller mindre påløper en småordreavgift som beregnes utfra hvilket trinn man velger.