NLP Priser 2024

Norsk Lastbærer Pool AS justerer trafikkavgifter for sine palle- og kassevarianter fra 1. januar 2024.

Trafikkavgifter som vil gjelde fra 1. januar 2024 er vist i tabell under:

Produkt Avsenderavgift Mottakeravgift Trippavgift
Europall 12,33 6,67
NLP Plastpall 7,76 3,66
NLP Halvpall 7,53
NLP 1/3 pall 10,13
360 kasse 3,11
185 kasse 2,69
106 kasse 2,49

 

Leiepris per døgn for plastpaller og -kasser øker også fra samme dato iht prisliste i tabell under:

Døgnleie Pris 1.1.2024
NLP Plastpall 0,190
NLP Halvpall 0,140
NLP 1/3 Pall 0,100
NLP 360-Kasse 0,055
NLP 185-Kasse 0,040
NLP 106-Kasse 0,040


Prisjusteringer.
Prisjusteringene fra 1. januar 2024 skyldes prisutvikling på sentrale kostnadsfaktorer for NLP knyttet til drift og transport, samt økte kostnader knyttet til innkjøp av lastbærere.

Vi gjør oppmerksom på at transaksjoner registrert i desember 2023 som blir fakturert januar 2024 vil ha gamle priser. Det kan derfor være transaksjoner på faktura for januar 2024 med gammel og ny pris.

Prisene vises i NOK.NLP LIGHT

 

NLP LIGHT-priser vil øke med 6% fra 1.1.24.