Historikk

Historien om Norsk Lastbærer Pool

Norsk Lastbærer Pool ble stiftet i 2006, med et mål om å løse utfordringene bransjen opplevde med vanskelig flyt av trepaller. Løsningen ble en poolordning som, etter kort tid viste seg å fungere svært godt. Når trepalleflyten var håndtert, lå veien åpen for å introdusere det norske markedet for plastpallen. I dag sørger plastpallene for at dagligvarebransjen er mer miljøvennlig, mer bærekraftig og mer kostnadseffektiv enn noen gang.

Nå vil vi gjerne dele vår historie med deg og tar deg derfor tilbake til tiden like før 2006, hvor trepalleflyten skapte unødvendig mye manuelt arbeid, og bransjen så behovet for en løsning.

Har du spørsmål til oss i Norsk Lastbærer Pool? Vi hjelper deg gjerne. Kontakt oss her for en hyggelig samtale.

Manuell håndtering av trepalleflyt

Historien om Norsk Lastbærer Pool begynner med et manuelt utvekslingssystem for trepaller. Systemet fungerte ved at produsenten av varene fikk en kvittering av transportøren når han leverte fra seg pallene med varer til grossistens lager. Når transportøren leverte varene hos grossist, ble det også utvekslet kvitteringer med informasjon om hvilket antall paller grossisten hadde mottatt fra transportøren. Det er ikke vanskelig å se for seg hvordan dette systemet kunne skape en rekke usikkerheter og uenigheter, om hvem som skyldte hvem en pall eller to.

Bransjeforeningene tar tak i problemet

Dette manuelle og uoversiktlige utvekslingssystemet skapte en rekke utfordringer for dagligvarebransjen. Bransjeforeningene DMF og DLF bestemte seg snart for at det var på tide å gjøre noe med problemstillingen, men som i så mange andre situasjoner var de enorme kostnadene en slik omveltning ville skape, en utfordring.
Da var det at DMF tok initiativet til å finne en løsning en gang for alle. Det ble engasjert et konsulentselskap som så nærmere på hvilke løsninger som fantes. Konsulentselskapet kom frem til at den beste løsningen ville være å opprette en poolordning for trepallene. Fra 2006 til 2008 ble det arbeidet intensivt med å få kontroll på trepalleflyten, og det tok ikke lang tid før man begynte å se nærmere på muligheten for å utvikle en egen plastpall.

Samarbeid med svenskene

Da Norsk Lastbærer Pool begynte å se på mulighetene for å utvikle en egen plastpall, var det naturlig å samarbeide med Svenska Retursystem (SRS), ettersom også de var i gang med å utvikle plastpaller. Dette samarbeidet skulle vise å være godt og nyttig for begge parter.

Like god som, eller bedre enn, trepallen

Målet med å utvikle paller av plast, var å komme opp med en løsning som ville være like god som, eller bedre enn, den velkjente trepallen. Det innebærer at plastpallene måtte ha minst like god lasteevne, ha mer eller mindre lik friksjon, og ha helt like dimensjoner som trepallen. Utviklingen begynte mot slutten av 2009, og hele 2010 gikk med til å utvikle og teste plastpaller fra ulike produsenter.

Valget falt til slutt på fabrikken Shuert Industries i Detroit i USA, hvor plastpallene fremdeles produseres den dag i dag. Under testingen av de ulike pallene, var dette helt klart den pallen som gjorde det aller best. Grunnen til det er at de bruker en helt spesiell «Twin-sheet»-teknologi, som sikrer at alle pallene tilsvarer bransjens strenge krav og standard.

Ny standard i norsk og svensk marked

I løpet av 2010 ble denne plastpallen valgt som standardløsning for dagligvarebransjen i Norge og Sverige. De første norske kundene ble Maarud, Sørlandschips og Kims, og derfra har det rullet på med stadig flere kunder.
De 300 000 pallene Norsk Lastbærer Pool bestilte i 2010 gikk fort unna, og det ble snart behov for flere. Det er ikke rart, ettersom dagligvarebransjen per i dag utgjør om lag 50 % av det totale markedet for paller, og fra 2010 til 2018 har andelen helpaller i plast fra Norsk Lastbærer Pool økt til 50 % i dagligvarebransjen. Dermed dekker helpallen i plast hele 25 % av den totale andelen paller i Norge.

Hva vil fremtiden bringe?

Så langt har det vært givende å være med på denne reisen med Norsk Lastbærer Pool, og det er ingen grunn til at veien ender her. Det meste tyder på at markedet for plastpaller vil fortsette å øke også i fremtiden. Behovet for bærekraftige, effektive løsninger egnet for automasjon er stort, og vil etter alt å dømme bare bli større.

Kontakt oss hvis du har spørsmål

Vi svarer gjerne på dine henvendelser. Du finner vår kontaktinformasjon her. Ønsker du å bli kunde hos oss? Her finner du mer informasjon om hvordan du går frem.