Bærekraft

Vi tror på fremtiden..

…og våre strategiske mål understreker betydningen av bærekraft for oss : «kostnaden for våre kunder skal reduseres i perioden samt at sikkerhet, kvalitet og miljø ved leveranse av lastbærere blir ivaretatt»

Dagligvarehandelen utgjør om lag 40 prosent av norsk handel / transport, og er en viktig aktør i dagens nødvendige miljøskifte mot en mer bærekraftig samfunn. Vi i NLP er glade for å bidra i dette miljøskiftet sammen med bransjen og våre kunder!

Visjonen vår er en bærekraftig fremtid. Målet vårt er å bidra til å skape bedre og mer optimaliserte forsyningskjeder. Og det er nettopp dette vi gjør – ved bruk av våre gjenbrukspaller og kasser hjelper vi kundene våre å flytte varer effektivt, trygt og kostnadseffektivt gjennom forsyningskjeden, samtidig som miljøpåvirkningen og avfallsmengden fra engangsemballasje reduseres.

Et sirkulært system
Gjennom studier utført av andre har vi visst lenge at bruk av poolen og våre gjenbrukslastbærere var en god og bærekraftig løsning. Derfor var det også viktig for NLP å skaffe til veie dokumentasjon på at gjenbrukslastbærere omsatt av oss er miljøvennlige. Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) har fått gjennomført livssyklusanalyser (LCA) av både plastkassen og plastpallen, som viser at de er et godt miljøvennlig alternativ for emballasje og lastbærere til dagligvarehandelen. Les mer her!

NLPs sirkulære forretningsmodell
En sirkulær forretningsmodell

 

100% gjenvinnbare
Lang levetid, gjenbruk og gjenvinning sparer energi og råmaterialer – les artikkelen om våre 100% gjenvinnbare lastbærere

Smart Logistikk
Ser vi bort fra selve lastbærerne så bidrar også vår logistikk til å gjøre forsyningskjeden mer bærekraftig. Vi har et uttrykk hos oss som heter «kortreiste paller» – vi streber etter så korte transportruter som mulig! Vi ser også etter alternativ transport som jernbane. Våre prosesser og løsninger skal bidra til bedre utnyttelse av transportparken, høyere produktivitet og CO2 reduksjon.

Grønne løsninger
Hos oss internt er det største energiforbruket driften av vaskeanlegget vårt. Gjenbruk av varme med vareveksler, gjenbruk av oppvarmet vann, fjernvarme, miljøvennlige vaskemidler, gradvis utskiftning til LED-belysning; dette er noen få eksempler på hvordan vi gjør mer effektiv bruk av energi, vann og vaskemidler.