Vårt retur- og logistikksystem og våre lastbærere sørger for å redusere arbeidsmengde, miljøskadelige utslipp og unødvendig avfall. I dag fungerer dette godt takket være den sømløse flyten av lastbærere mellom leverandør, grossist og butikk.

Vil du vite mer om våre lastbærere? Kontakt oss her for mer informasjon eller les mer om hvordan du kan bli kunde her.

Mer miljøvennlig transport fra hovedlager til leverandør

En av de store fordelene med plastpaller fra NLP er at de veier mye mindre enn den tradisjonelle trepallen. Det gjør den enklere å håndtere for alle som jobber med transport, distribusjon og utstilling i butikk, men har også en annen viktig miljøfordel. En lastebil fullstappet med trepaller og varer veier mange titalls tonn. Ved å bytte ut tunge trepaller med langt lettere plastpaller, reduseres lastebilens vekt betraktelig. Det har den miljøfordelen at lastebilen bruker langt mindre drivstoff på å komme seg fra A til B.

Redusert antall tomme turer

I transportbransjen er det et ønske om å redusere antallet tomme turer. Det er verken godt for miljøet eller spesielt tidseffektivt. I Norsk Lastbærer Pool ser vi løsninger fremfor problemer, og har utviklet et retur- og logistikksystem som utnytter det faktum at lastebilene alltid må kjøre både frem og tilbake mellom våre lagre, leverandører og grossister. Det gir oss en perfekt anledning til å ta i bruk miljøvennlige løsninger hvor våre paller brukes igjen og igjen. Det reduserer både tomme turer og avfallsmengden.

Mindre manuelt arbeid

Våre plastkasser er spesielt godt likt av de som arbeider i dagligvarebutikkene. Grunnen til det er at det reduserer arbeidsmengden ved å minimere de manuelle arbeidsoppgavene. Når ferskvarer som kjøtt, frukt og grønt leveres fra grossist kan butikkmedarbeidere enkelt plassere plastkassen rett i butikkhyllene uten å flytte en og en vare. I tillegg spares de ansatte for bretting og pressing av pappesker som tradisjonelt sett har vært mye brukt i dagligvarehandelen.

Bedre vareflyt med automasjon

Automasjon er fremtiden innen lagerarbeid og logistikk. Alle våre plastprodukter egner seg godt til nettopp dette. Både pallene og kassene har standardiserte mål og standardisert vekt, slik at vareflyten ikke stopper opp på grunn av ujevnheter. Maskinene som frakter og vasker lastbærerne kan jobbe i timesvis uten pause. Det sørger for at vareflyten forenkles og at den oppleves som mer grenseløs.

Tur- og returlogistikk

Miljø og bærekraft er viktig for oss i Norsk Lastbærer Pool. Derfor er vår forretningsmodell bygget på et prinsipp om at vi ikke skal etterlate oss avfall vi ikke har kontroll på. Vi tar vårt produksjonsansvar svært alvorlig og jobber alltid for å befinne oss i toppen av avfallstrekanten. Vi har i tillegg utviklet et returlogistikk- og distribusjonssystem som sørger for at alle våre lastbærere er i en evig flyt mellom våre lagre, leverandør, grossist og dagligvarebutikker.

Vil du vite mer om våre miljøvennlige og bærekraftige lastbærere? Kontakt oss gjerne her eller les mer om hvordan du blir kunde.