Informasjon fra Norsk Lastbærer Pool vedr coronavirus

I forbindelse med den pågående situasjonen rundt coronaviruset følger Norsk Lastbærer Pool AS hele tiden de anbefalingene Folkehelseinstituttet gir. Vi gjør det vi kan for å hindre spredningen av viruset og har derfor tatt noen forholdsregler for å beskytte våre ansatte samt å sikre leveransesituasjonen fremover.

Fra torsdag 12. mars jobber ca. 80% av våre ansatte i administrasjonen fra hjemmekontor. For resterende NLP personell er det nødvendig med tilstedeværelse på vår driftstasjon på Fugleåsen (Langhus). Alle operative funksjoner er i full drift, men NLP har stoppet all reise- og møteaktivitet. Det vil bare bli avholdt møter og besøk som er helt nødvendig på vår driftstasjon på Fugleåsen. Kontakt oss via telefon eller mail ved spørsmål. https://nlpool.no/kontakt-oss/

Alle våre driftstasjoner er i full drift og leveringssituasjonen er normal.