Vi tilbyr et trygt og pålitelig transportsystem som skal kunne fjerne behovet for egne, store pallelagre for våre kunder. Systemet brukes av blant annet leverandører, grossister og andre aktører med behov for paller eller kasser i sin logistikkflyt. Felles for disse er at de stiller høye krav til forutsigbarhet og stabilitet ved valg av samarbeidspartnere. Vi forstår viktigheten av å forebygge forsinkede og kansellerte leveranser. Derfor garanterer vi at vårt system har høy leveringspresisjon i alle ledd.

Vil du vite mer om vårt geniale logistikksystem for lastbærere? Kontakt oss her.

Leveringssikkerhet og effektivitet for alle

Uansett hvilke behov du har, skal det ikke være noen risiko forbundet med å ta vårt system i bruk. For deg som leverandør betyr leveringssikkerheten at du vet at du får sendt avgårde dine varer når du skal. At lastbærerne gir optimal beskyttelse under frakt, gjør også at flere varer kan selges ut til sluttbruker. For grossistene skaper systemet en stabil og forutsigbar hverdag, der de er trygge på at de får transportert varene dit de skal, til avtalt tid.
Alle våre kunder står også fritt til å benytte lastbærerne så lenge de ønsker. Denne fleksibiliteten er en av fordelene med at vi baserer oss på døgnleie. Mange dagligvareaktører velger å beholde lastbærerne de får varene levert i, for å bruke dem i display. Dette er effektivt og frigjør arbeidskapasitet, ved at butikkmedarbeiderne kan sette paller og kasser med varer rett ut i butikk.

Pallelagre over hele landet

For å til enhver tid kunne levere riktig kvantum av paller til våre kunder, har vi spredt våre produkter ut over hele landet. Vi har egne lagre på Langhus og Melhus, med meget høy lagerkapasitet. I tillegg leier vi lagerplass hos en rekke av grossistene som benytter vårt system. Du kan dermed stole på at vi alltid har paller på et lager nær deg.

At pallene bestandig befinner seg i nærheten av våre kunder sikrer også korte transportstrekninger, noe som kutter miljøkostnaden. Vi forsøker alltid å minimere pallenes tid på veien. Når det er mulig, benytter vi oss også av transportører på vei tilbake fra oppdrag med tomme biler. Dette er mer bærekraftig ettersom bilene skal kjøre distansen uansett om de har last eller ikke. Samtidig muliggjøres transport av våre paller ut over Norges grenser.

Sikkert bestillingssystem

Vårt enkle og oversiktlige bestillingssystem gjør at du slipper usikkerhet knyttet til leveransen. I vår webportal har du tilgang til din kundekonto, med oppdatert informasjon om din pallebeholdning. Det er også her du bestiller nye paller ved behov. Ved bestilling får du oppgitt forventet leveringsdato, noe som sikrer forutsigbarhet. Vi leverer alltid etter avtale.

Sporingsteknologi gir kontroll på beholdningen

Vårt logistikksystem baserer seg på sirkularitet, og at våre kunder leier våre paller i det tidsrommet de har dem i sin besittelse. Derfor må det også legges til rette for at alle som benytter systemet enkelt kan holde kontroll på sin beholdning. Alle våre lastbærere er utstyrt med RFID som muliggjør sporing og automatisk registrering. Dermed vet vi alltid hvilke paller som er ute på reise og hvilke som befinner seg på et lager.

Kostnadseffektiv løsning

I tillegg til å være både pålitelig og bærekraftig, er løsningen vi har utarbeidet svært kostnadseffektiv. Du skal ikke tape økonomisk på å velge et logistikksystem som gagner både drift og miljø – snarere tvert imot. Hos oss leier du kun de lastbærerne du har behov for mot en gunstig døgnleie, og slipper dermed høye investeringskostnader. Du vil få levert lastbærere i god stand, og trenger ikke å tenke på reparasjoner og vedlikehold.

Vi tilbyr et enkelt, brukervennlig og pålitelig logistikksystem som i dag benyttes av en rekke aktører over hele landet. Lurer du på om systemet kan egne seg for din bedrift? Kontakt oss for en hyggelig samtale.