Manglende registreringer – Fristen er 31. august 2020

NLP minner om fristen for å rapportere om manglende registreringer i NLP weben. Dette gjelder perioden 1 januar – 30 juni 2020. Det er derfor viktig at man tar alle «mottaker-registrerte» transaksjoner fra kunden deres og behandler disse under «vareforsendelser» så de blir registrert.

NLP anbefaler alle kunder til å foreta telling, slik at eventuelle avvik i beholdning avdekkes. Foreligger det avvik må feil/mangler på transaksjoner for perioden identifiseres, og krav rettes til den andre part.

Les mer om 100 % saldo kontroll her.

Kravet rettes direkte til din kunde (mottager) der du mener det er manglende registreringer av NLP lastbærere. Dokumentasjonskravet er bestillingsnummer/ordrenummer hos din kunde samt fraktbrev på forsendelsen (NLP reglene punkt 9)

Ta kontakt med NLP ved behov for veiledning – for å ta ut rapporter for avstemming.