Norsk Lastbærer Pool sin virksomhet, tilgjengelighet og beredskap under Corona epidemien

Norsk matindustri har en svært viktig og samfunnskritisk oppgave. Som viktig aktør til denne industrien ser vi det som svært viktig å bidra til normal drift i dagligvaresektoren og andre kunder gjennom våre leveranser og support.

Vi vil derfor legge vekt på å ha best mulig beredskap og god tilgjengelighet når det gjelder leveranser. NLP vil ha normal drift fremover og tilføre våre produkter på vanlig måte.

NLP har nå administrativt virksomhet digitalt fra hjemmekontor. Derfor oppfordrer vi flest mulig henvendelser til support@nlpool.no

Norsk Lastbærer Pool har i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger gjennomført en rekke tiltak for å bidra til den store dugnaden vi alle nå er med på, for å sikre folkehelsen i Norge. Vi har daglig ledermøter hvor vi diskuterer nye innspill fra myndighetene og fra kunder.