NLP holder hjulene i gang

De siste månedene har vært utfordrende for de fleste. Hverdagen ble brått snudd på hodet, og vi fikk et nytt perspektiv på hvilke prosesser som er viktige for å holde hjulene i gang.

Norsk matindustri og dagligvarebransjen ble raskt anerkjent som viktig og samfunnskritisk, for at alle skulle få dekket sine behov til tross for myndighetenes krav om å holde seg hjemme så mye som mulig. Med fokus på smittevern og gode løsninger har vi i NLP opprettholdt driften og bidratt til at dagligvarer kunne leveres som normalt.

Forutsigbarhet, selv i nasjonal unntakstilstand

Veldig mye av det du ser i dagligvarebutikken er levert på gjenbruks plastpaller og -kasser fra NLP, og det har det også vært nå under korona-tiden. En viktig grunn til at dette har vært mulig er at vi er 100 % leveringsdyktige.

Ingen kunne forberede seg på en slik plutselig økning i arbeidsmengde som den vi så i bransjen vår da samfunnet stengte ned. Med reiserestriksjoner og en stopp for grensehandelen var nordmenn plutselig nødt til å handle i eget land. Usikkerheten som har rådet førte også til at mange handlet inn mye mer enn normalt. Den økte etterspørselen etter forskjellige varer har også økt etterspørselen etter lastbærere til å frakte varene på. For oss har dette gitt mange ekstrabestillinger.

Når vi ser tilbake på månedene som har gått, kan vi heldigvis si at alt har gått veldig bra. NLP har fått skryt for å være fleksible og forutsigbare, og flere tilbakemeldinger om at vi har levert over all forventning.

Les mer om Norsk Lastbærer Pool sin virksomhet, tilgjengelighet og beredskap under koronapandemien her.

Her kan du lese viktig informasjon om NLP kundeweb i denne perioden.

Praktiske systemer sørger for god oversikt og flyt av varer

Vår modell er en poolordning som forenkler logistikken rundt lastbærere, og bygger på prinsippet om sirkulær økonomi. Denne ordningen har vært ekstra praktisk i den siste tiden,  med økt arbeidsmengde både for våre ansatte og for transportørene. Vårt retursystem for blant annet gjenbruks plastpaller og -kasser har vist seg å være en effektiv løsning som sørger for god flyt av varer i dagligvarebransjen, slik at butikkene kan fylles med alt fra ferskt kjøtt til tørrvarer og dopapir.

Daglig fokus på smittevern og folkehelse

Driften vår har gått som vanlig slik at alle skulle få de lastbærerne som de trenger, selv under en nasjonal unntakstilstand. Vi har gjennomført en rekke tiltak for å å sikre at våre kunder, ansatte og resten av landet er trygge når de får levert paller fra NLP.

Lenge jobbet vi alle administrativt hjemmefra, og mange av oss gjør dette fremdeles.Derfor har vi hatt daglige møter med gjennomgang av innspill fra myndighetene og våre kunder. Vi ønsker å kunne bidra med det vi kan, samtidig som vi er med på den nasjonale dugnaden for å senke smittefaren.

Godt rustet til å takle utfordringer i bransjen også fremover

Vi fortsetter å levere varer og holder hjulene i gang, uansett om det er høytid, ferie eller pandemi. Vi tar stolthet i å kunne levere gjenbruks plastpaller og -kasser, og dekke etterspørselen i markedet. Med innovative og fleksible løsninger er vi godt rustet til å takle utfordringer og endringer i bransjen framover.

Har du noen spørsmål om våre tjenester? Kontakt oss for en hyggelig samtale om hva vi kan gjøre for deg!